100 ROCZNICA URODZIN PAPIEŻA JANA PAWŁA II

100 rocznica urodzin Jana Pawła II

18 maja 2020 roku obchodzimy 100 rocznicę urodzin Jana Pawła II. Nasza szkoła pamiętała o tym wydarzeniu. Z okazji tej uroczystości mieliśmy zaplanowanych wiele zadań, konkursów, wycieczek.

Obecna sytuacja zweryfikowała niektóre nasze pomysły, ale w miarę możliwości pragnęliśmy uczcić ten dzień. Nie mogliśmy spotkać się w szkole, dlatego w formie on – line zorganizowano konkurs wiedzy o Janie Pawle II, konkurs na prezentację o miejscach pielgrzymek wybitnego Papieża, wirtualne wędrówki śladami Jana Pawła II, konkursy plastyczne i wspomnienia dotyczące tego niezwykłego człowieka.

W klasie humanistycznej mamy piękny portret Jana Pawła II, a obok cytat:  „Człowieka trzeba mierzyć miarą serca”. Niech te słowa i wiele innych wypowiedzianych przez Papieża Polaka będą naszym drogowskazem.

Planowane działania szkoły w celu uczczenia 100 rocznicy urodzin Papieża Polaka, które udało się jedynie w części zrealizować ze względu na Koronawirusa.

 Konkurs biograficzny o życiu Jana Pawła II – mgr Anna Biernat Jakubiec –  maj. Konkurs recytatorski poezji Jana Pawła II – mgr Bogumiła Brózda – maj. Miejsca odwiedzane w Europie przez Jana Pawła II – Klub Europejski mgr Danuta Knapek – prezentacje multumedialne. Pielgrzymka do sanktuarium w Krakowie Łagiewnikach ks. mgr Mieczysław Grabowski – maj. Wycieczki w miejsca pobytu Papieża planowane przez wychowawców. Jan Paweł II dla dzieci –  mgr Ewa Knapek. Śladami Jana Pawła II wędrówki on – line i prezentacje multimedialne – Dorota Martyniak, Konkurs muzyczny ulubionych pieśni Jana Pawła II ks. mgr Mieczysław Grabowski, mgr Zbigniew Mastela. Gazetka tematyczna na korytarzu szkoły. Konkurs plastyczny Jan Paweł II oczami dziecka mgr Ewa Knapek.