Erasmus+ 2022/23

REALIZACJA PROJEKTU

„Bliżej siebie”

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słotwinie od września 2022r. realizuje
krótkoterminowy projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji
szkolnej w ramach projektu Erasmus+ pt. „Bliżej siebie”.
W ramach niniejszego projektu planowane jest:
– szkolenie zagraniczne kadry pedagogicznej (październik 2022);
– mobilność grupy 10 uczniów – wyjazd do szkoły COLEGIO AVE MARIA SAN
ISIDRO w Granadzie, Hiszpania (na przełomie lutego i marca 2023).
Działania prowadzone będą w języku angielskim, a całość ma posłużyć rozwojowi
umiejętności językowych, cyfrowych, ekologicznych, osobistych, społecznych
i kulturowych nauczycieli oraz uczniów.
Harmonogram działań:
1. IX 2022 – rekrutacja uczestników,
2. IX – przygotowawczy kurs językowo-kulturowy,
3. X – szkolenie kadry pedagogicznej,
4. II/III – mobilność uczniów,
5. X -V 2022/2023- upowszechnienie rezultatów,
6. V – Piknik Rodzinny – podsumowanie projektu.

Informacja o rekrutacji dotycząca mobilności uczniowskiej

(uczniowie klas 6-8):

Uczeń zainteresowany wyjazdem jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem
uczestnika projektu, wypełnić ankietę oraz przygotować list motywacyjny, w którym
powinny zostać ujęte:
– dotychczasowe dokonania i postępy w nauce (z zakresu nauki języków obcych),
– propozycje działań projektowych,
– uzasadnienie, dlaczego to właśnie on/ona powinien zostać wytypowany/a itp.

Wszystkie dokumenty znajdują się w załącznikach. Wydrukowane i podpisane
dokumenty należy złożyć do 15 września 2022 roku u koordynatorów projektu –
Joanny Janik (nauczyciel języka angielskiego), Anny Biernat – Jakubiec. (nauczyciel
historii i wos-u). Dopuszcza się przeprowadzenie tury uzupełniającej na miesiąc przed
mobilnością w uzasadnionych przypadkach szczególnych.

 

ODWIEDŹ NASZEGO BLOGA

 

bliżejsiebie1.blogspot.com

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

 

Obszary i obiekty chronione

DYSKRYMINACJA CZYM JEST I KOGO DOTYCZY

 

Promocja naszego projektu podczas pikniku rodzinnego. Relacja na blogu „Lipowa i okolice”:

 

 

DO POBRANIA