Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słotwinie otrzymał dofinansowanie do realizacji wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” w wysokości 30 000 zł.

Uczniowie klas I-III oraz IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Słotwinie będą mogli wybrać się na zaplanowane edukacyjne wycieczki szkolne. Odwiedzą między innymi Kraków, Bochnię, Malbork, Toruń i Gdańsk.

Program „Poznaj Polskę” ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki, stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.