PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA

mgr Bogumiła Brózda

Język Polski – Przedmiotowy system oceniania

mgr Joanna Janik

Język angielski i język niemiecki – Przedmiotowy system oceniania

Języki obce – przedmiotowy system oceniania

mgr Dorota Martyniak

Matematyka – Przedmiotowy system oceniania

Fizyka – Przedmiotowy system oceniania

Informatyka – Przedmiotowy system oceniania

mgr Anna Biernat Jakubiec

Język Polski – Przedmiotowy system oceniania

Historia – Przedmiotowy system oceniania

mgr Gabriela Kozioł

Plastyka – Przedmiotowy system oceniania

mgr Joanna Szczotka

Chemia – Przedmiotowy system oceniania

mgr Elżbieta Dawid

Biologia – Przedmiotowy system oceniania

Matematyka – Przedmiotowy system oceniania 1

Przyroda – Przedmiotowy system oceniania

Geografia – Przedmiotowy system oceniania