Statut

  1. statut Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Słotwinie
   • aneks-nr-1-do-statutu
   • aneks-nr-2-do-statutu
   • aneks-nr-3-do-statutu
   • Aneks nr 4-do-statutu
  2. statut przedszkola
    • aneks nr-1 do statutu przedszkola