DOKUMENTY SZKOŁY

Kalendarz imprez szkolnych 2020 2021

Biblioteka regulamin – pandemia

Plan Pracy Szkoły 20 21 Biblioteka regulamin – pandemia Kalendarz imprez szkolnych 2020 2021

Statut SP im Orła Białego w Słotwinie

Statut SP im Orła Białego w Słotwinie

Regulamin wypożyczania i udostępniania uczniom bezpłatnych podręczników

Aneks nr 1 do statutu

Harmonogram_rekrutacji_do_szkol_ponadpodstawowych_-_komunikat_MEN

Terminy_postepowania_rekrutacyjnego_2020-2021

Konsultacje_w_szkole_–_wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkolKonsultacje_w_szkole_–_wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol

Procedury_bezpieczeństwa_konsultacje_

Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol_podstawowych_–_edukacja_wczesnoszkolna

OŚWIADCZENIE RODZICA-KONSULTACJE

Procedury_bezpieczeństwa_konsultacje_

oświadczenie rodzica – koronawirus

Klauzula Informacyjna Monitoring

REGULAMIN ZACHOWANIA SIE NA PRZERWACH

Program Wychowawczo Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Słotwinie PDF

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA ROK SZKOLNY 2019/2020

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁOTWINIE

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE

PLAN WSPÓŁPRACY

 

Raport ewaluacji