Organizacja roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

1 września 2016r.
2. Zimowa przerwa świąteczna

 

23-31 grudnia 2016r.
3.

 

Ferie zimowe 16-29 stycznia 2017 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 13-18 kwietnia 2017 r.

 

5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

23 czerwca  2017 r.
6. Ferie letnie

 

24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

8. 31 października 2016 r.

 

9. 2 maja 2016 r.

 

10. 4 maja 2016 r.

 

11. 5 maja 2016 r.

 

12. 16 czerwca 2016 r.