Historia szkoły

Dzieje Szkoły w Słotwinie sięgają końca XIX w. Początkowo gmina Słotwina należała do Związku Szkolnego w Lipowej, gdzie znajdowała się jednoklasowa szkoła etatowa.  Z powodu znacznej odległości i złej drogi dzieci ze Słotwiny nie mogły regularnie do niej uczęszczać. Mieszkańcy wsi rozpoczęli starania , aby w ich miejscowości powstała szkoła. Najbardziej zaangażowanymi w tę sprawę osobami byli:  Naczelnik Gminy Wojciech Jakóbiec i Pisarz Gminny Józef Jakóbiec. Zwrócili się oni do władz żywieckich  z prośbą o zezwolenie na założenie Szkoły w Słotwinie.  Widząc starania mieszkańców, nie odmówiono im pomocy i  20 grudnia 1890 r. otrzymali oni  zezwolenie na utworzenie w Słotwinie szkoły filialnej.

Budynek zakupiono od Żydów Henryka Scharfa i Sali Rufeisen na początku  1891r. i rozpoczęto jego remont, by przystosować go do nowej funkcji. Prace postępowały tak szybko, że 27 września tego samego roku odbyło się poświęcenie budynku. W dniu 1 października 1891 roku  po uroczystym nabożeństwie rozpoczęła się nauka w nowej szkole, a   15 czerwca 1892 r. szkołę filialną w Słotwinie  zmieniono na etatową.

Po dziesięciu latach funkcjonowania szkoły – 27 grudnia 1902 r. w wyniku pożaru spłonął doszczętnie budynek, w którym się ona  znajdowała.  Mieszkańcy wsi, mimo że bardzo przygnębieni tym faktem, postanowili działać szybko i wynajęli  pomieszczenie dla nauczyciela i uczniów, aby nie przerwano nauki. Jednocześnie rozpoczęli starania o wybudowanie nowej szkoły w tym samym miejscu, gdzie spłonął pierwszy budynek szkolny.  24 czerwca 1904 r. rozpoczęto budowę i 27 listopada tego samego roku odbyło się uroczyste poświęcenie nowej szkoły.

26 sierpnia 1931 r. mieszkańcy  Słotwiny, Lipowej Poddzielca i Bugaja, mimo trudności finansowych, przystąpili do realizacji wspólnego projektu, jakim była budowa nowej szkoły. Rok szkolny 1931/32 rozpoczął się podniosłą uroczystością – poświeceniem nowego budynku szkoły.

Podczas niemieckiej okupacji mieszkańcy wsi zostali 8 grudnia 1940 r. wysiedleni, a na ich miejsce sprowadzono niemieckich osadników. Szkoła stała się miejscem nauki  dla  niemieckich dzieci.

Szkoła w Słotwinie funkcjonuje nieprzerwanie od lat 60 XX wieku. W latach 1987 – 1992 została ona rozbudowana i zmodernizowana.  W czerwcu 1991 r. odeszła na emeryturę pani dyrektor mgr Anna Raczek po 35 latach pracy pedagogicznej i 10-ciu latach spędzonych w Szkole Podstawowej w Słotwinie. Funkcję po niej objęła pani mgr Barbara Bysko.

W październiku 1998 r. szkoła otrzymała w pełni wyposażoną pracownię komputerową, dzięki spełnieniu wymaganych kryteriów programu: „Pracownia internetowa w każdej gminie”.

Najważniejszymi wydarzeniami dla szkoły były: uroczystość nadania jej imienia Orła Białego przez Prezydenta Polski pana Bronisława Komorowskiego w dniu 1 września 2011roku  oraz poświęcenie sztandaru w kościele parafialnym w Słotwinie  w dniu 11 listopada 2011roku. Oba wydarzenia zakończyły obchody 120-lecia istnienia szkoły.

W budynku szkoły mieści się również przedszkole, stąd nazwa Zespół Szkolno-Przedszkolny.

Od 1891r. szkoła prowadzi najstarszą w gminie Kronikę Szkoły, w której można znaleźć wszystkie najważniejsze wydarzenia.

Szkoła może poszczycić się również innymi osiągnięciami. Uczniowie szkoły biorą udział w różnego rodzaju konkursach i zawodach zarówno przedmiotowych, jak i sportowych, zdobywając wiele dyplomów i nagród.

Mijają  lata, a szkoła działa jak dawniej, ucząc i wychowując wciąż nowe pokolenia, dostosowując się   do realiów współczesnego świata, nie  zatraca jednak ducha tradycji.