Godziny dostepności

W trakcie tzw. godziny dostępności nauczyciel, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców (art. 1 pkt 34 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw).

Liczba godzin dostępności uzależniona jest wyłącznie od wymiaru zatrudnienia. Nie ma znaczenia stopień awansu zawodowego ani rodzaj umowa (na czas określony, na czas nieokreślony, przez mianowanie). Od 1 września 2022 r. w ramach tzw. zajęć statutowych każdy nauczyciel jest obowiązany do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny (60 min) tygodniowo. W przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć trzeba zagwarantować dostępność w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni.

 

Godziny dostępności 2022