Rada Rodziców

RADA RODZICÓW

Przewodnicząca:           Monika Dobija

Z-ca przewodniczącej: Marta Sowa

Skarbnik:                        Żaneta Bojdys

Sekretarz:                       Anna Semik

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca:           Dorota Sowa

Członek komisji:            Monika Dudys

Członek komisji:            Edyta Strzelczyk

Rada Rodziców ustaliła wysokość dobrowolnych wpłat na rok szkolny

pierwsze dziecko 60 zł

drugie  dziecko    40 zł

trzecie i następne dziecko zwolnione z wpłaty


 

KONTO RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W SŁOTWINIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻYWCU

NR KONTA  96 8137 0009 0018 7860 2000 0010