Kalendarium

KALENDARIUM

20.12.1890 r. – orzeczenie Wysokiej c.k. Rady Krajowej we Lwowie o założeniu w Słotwinie szkoły filialnej

1891 r. – starania o zapomogi na zakup budynku

27.09.1819 r. – poświęcenie budynku szkolnego przez proboszcza w Lipowej księdza Józefa Zemanka

15.06.1892 r. – decyzja Wysokiej c.k. Rady Krajowej Szkolnej o zamianie szkoły filialnej na etatową

27.09.1902 r. – pożar budynku i jego całkowite zniszczenia

24.06.1904 r. – rozpoczęcie budowy

27.11.1904 r. – poświęcenie nowego budynku szkoły

24.06.1906 r. – otwarcie w sali szkolnej czytelni ludowej

12.04.1921 r. – propagowanie idei przyłączenia Górnego Śląska do Polski

01.1923 r. – pierwsze jasełka szkolne odegrane przez dziatwę szkolną

04.1924 r. – reorganizacja jednoklasowej szkoły mieszanej na trzyklasową szkołę powszechną mieszaną przez Kuratorium Okręgu Krakowskiego Szkolnego

26.09.1931 r. – wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy budynek szkolny

04.09.1932 r. – poświęcenie nowego budynku szkolnego

28.02.1941 r.  – „wysiedlenie mieszkańców wsi, zamknięcie szkoły polskiej

– zajęcie szkoły przez Niemców dla dzieci niemieckich

1941-1944 r. – „nauka w domu prywatnym (Słotwina 5 u pp. Jakubców)

14.04.1945 r. – zorganizowanie nauki w odzyskanym budynku szkoły

1945-1980 r. – szkoła funkcjonuje w ramach istniejącego systemu politycznego:

– wychowuje i kształci dziatwę szkolną

-bierze udział w życiu kulturalnym wsi (dożynki, Dzień Matki)

-gości w swych murach przyszłego wirtuoza Piotra Palecznego (bratanka nauczycielki p. Z. Palecznej)

– organizuje i czci nakazane święta państwowe

 

-wysyła ze swych murów przyszłych doktorów, inżynierów, nauczycieli, poetów, ślusarzy, murarzy

– odejście p. Zofii Palecznej (po czterdziestu latach pracy z dziećmi) na zasłużoną emeryturę

25.01.1985 r. – podjęcie inicjatywy rozbudowy Szkoły Podstawowej w Słotwinie – powołanie Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły

1987 – 1991 r. – rozbudowa szkoły

1989 r. – przeprowadzenie do nowej części szkoły

1990-1991 r. –  remont „starej części” – stan surowy

1991-1999 r.- nasza szkoła pięknieje w oczach

1994-1996 r. – oddanie do użytku pierwszej pracowni ko0mputerowej dzięki inicjatywie nauczycieli, rodziców, uczniów i Samorządu

10.10.1998 r. – ogólnopolskie otwarcie pracowni internetowej „Pracownia internetowa w każdej gminie”

25.11.1999 r. – telewizja w szkole – nagranie reportażu „Uczymy w Europie” w cyklu programów edukacyjnych „lnterkla@sa”

13.12.1999 r. – „My som stela” – kultywujemy tradycje regionu – szkolna impreza o zasięgu lokalnym

25.01.2000 r. – Jasełka dla mieszkańców ( w  kaplicy)

9.01.2000r., 2001r. – uświetnienie programami artystycznymi wiejskiego „Opłatka dla samotnych”

2000-2001 r. – przygotowania do uroczystości 110 Rocznicy Założenia Szkoły

15.-16.12.2001 r. – uroczystości 110 Rocznicy Założenia Szkoły z udziałem ministra Jerzego Widzyka, senator RP Grażyny Staniszewskiej, prof. Piotra Palecznego, Krystyny Łapczyńskiej-Jakubiec, władz oświatowych i samorządowych

2003/2004 r. – nowe komputery z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz kursy dla mieszkańców Słotwiny (Zrealizowany wniosek szkoły)

26.01.2003 r. – Jasełka szkolne „Betlejem Polskie” Lucjana Rydla w 80-tą  rocznicę wystawienia pierwszych jasełek szkolnych

2005 r. – nowa pracownia internetowa (realizacji wniosku z Europejskiego Funduszu Społecznego)

2006 r. – seminarium na temat „Postawy społeczne sprzed stu lat w świetle fragmentów Pamiętników Jana Jakóbca – wybitnego Słotwinianina – „Na drodze stromej i śliskiej”.

2007 r. – Internetowe Centrum Multimedialne w szkolnej bibliotece

2010 r.  – projekt EFS – „Szkoła aktywnie wspierająca – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły podstawowej w Słotwinie”

2010/2011 r.  – projekt „Radosna Szkoła”

1.09.2011 r. – 120- lecie utworzenia Szkoły Podstawowej w Słotwinie w dniu nadania im. Orła Białego przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.  Uroczystość poświęcenia sztandaru.

2012 r.  – Utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie.

– Wizyta Jego Ekscelencji Ks. Bp. Piotra Gregera,

– wizyta Kardynała Polycarpa Pengo (Tanzania).

2013 r. – Rocznicowe Jasełka

– X jubileuszowa edycja projektu edukacyjnego „Agresji- Nie”

2014 r. – 25 lat wolności – Święto Wolności

2015 r. – Gminny Dzień Życzliwości  „Mój język świadczy o mnie”

2016 r.  – Wizyta Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka

14.12. 2016 r. – 11o – ta Rocznica Powstania Biblioteki Szkolnej z udziałem dzieci szkolnych bibliotekarzy oraz p. Jolanty Stefko – naszej absolwentki, poetki, powieściopisarki