AKCJA: „NATURA TO MOJA KULTURA”

                                                       Akcja „Natura to moja kultura”- 2021r

 

     Cel akcji – rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz ukazanie  uczniom,  że  rozwiązaniem  problemu  zaśmieconego  środowiska nie  jest  tylko  coroczna zbiórka  śmieci,  lecz  głównie  zmiana  nawyków  w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami.

   We wtorek 11 maja uczniowie klas I-III zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej. Rozpoczęto ją pogadanką na temat bezpieczeństwa oraz celów głównych akcji. Dzieci sprzątały teren wokół szkoły i część lasu wzdłuż potoku –  Kalonka. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła szybko i sprawnie. Czynny udział w akcji dał  do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko i jakie mogą być negatywne skutki zaniechania tych działań w przyszłości.

Następnie odbyło się spotkanie uczniów klas I-III  z leśniczym Panem Markiem Knapkiem z Nadleśnictwa Węgierska Górka, który przedstawił uczniom pracę leśnika oraz przybliżył wiedzę o polskich lasach. Podczas pogadanki dzieci bardzo się angażowały, chętnie odpowiadały na stawiane im pytania, same zadawały wiele pytań  oraz  dzieliły się swoimi doświadczeniami i obserwacjami.

Za aktywne uczestnictwo  każdy uczeń otrzymał pamiątkową nagrodę ufundowaną przez Nadleśnictwo Węgierska Górka. Dziękujemy!

Na podsumowanie akcji  przedszkolaki, klasy 1-3 oraz pracownicy szkoły posadzili sadzonki kwiatów do nowo powstałej kolorowej gąsienicy w ogródku szkolnym.

dzieci na trawniku szkolnym przy skrzynkach z kwiatami w kształcie gąsienicy dzieci uczestniczące w projekcie na trawniku szkolnym wspólne zdjęcie uczestników projektu na tle szkoły prace adaptacyjne przy budowaniu :kolorowej gąsienicy" dzieci biorące udział w projekcie na tle szkoły