GIEŁDA SZKÓŁ ONLINE

Giełda Szkół ONLINE w dniu 8.04.2022 r. godz. 9:00

1. Powitanie zebranych gości, dyrektorów oraz uczniów przez Dyrektora WOiW.

2. Wystąpienie Pana Tomasza Kowalika Dyrektora Delegatury ŚlKO w Bielsku – Białej.

3. Wystąpienie Starosty Żywieckiego.

4. Wystąpienie Wicestarosty Żywieckiego.

5. Wystąpienie Dyrektora ZSOiT w Milówce -godz. 9.30

6. Wystąpienie Dyrektora ZSEG w Żywcu – godz. 10.00

7. Wystąpienie Dyrektora ZSS w Żywcu – godz. 10.30

8. Wystąpienie Dyrektora ZSME w Żywcu – godz. 11.00

9. Wystąpienie Dyrektora ZSZ w Węgierskiej Górce – godz.11.30

10. Wystąpienie Dyrektora ZSAiO w Żywcu – godz. 12.00

11. Wystąpienie Dyrektora I LO w Żywcu -godz. 12.30

12. Wystąpienie Dyrektora ZSTiL w Żywcu – godz. 13.00

13. Wystąpienie Dyrektora ZSBD w Żywcu – godz. 13.30

W załączeniu ponownie przesyłamy harmonogram oraz linki do
wideokonferencji poszczególnych szkół.

Link Inauguracja godz. 9.00:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDM1MzhkOTMtZDZjZC00YmQ2LTliZGYtZTQ5MTAzZTFkOTFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ca543d42-08c4-40be-9d76-932d7b2ae422%22%2c%22Oid%22%3a%225e680bf4-ef08-4f85-8a07-6fccae4806ca%22%7d

* Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce

teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab0s40S9yYrvQoCG8pDmUXC5AU3M94RnqN9NIGU8Q_BM1%40thread.tacv2/1649008098833?context=%7b%22Tid%22%3a%22d0a17285-0c7e-42e2-bd47-f5aed131c719%22%2c%22Oid%22%3a%2254310955-c8ab-4881-89e7-98c5af529f85%22%7d
[1]

* Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górce

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmZhMzE2ODktNWY1NS00NDJhLThjNzgtMjkzZjEzODRlYjU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d081cc60-75a9-464c-a7cc-c9ae02c84ddb%22%2c%22Oid%22%3a%223bd25bae-53ad-4290-9c0c-57d9a201bce6%22%7d

* Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aTuANvHN1JbILEAirpdyA15oYZd-IFATVofAz4qog1Eo1%40thread.tacv2/1649055655430?context=%7b%22Tid%22%3a%22b8934d3f-d736-4582-9cb6-03f7bc307ed5%22%2c%22Oid%22%3a%22fbac9416-fa51-4547-b339-f4a8097a5e3d%22%7d

* Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu

https://teams.live.com/meet/9482822444606

* I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adCjSaVZELJompaUDMwWpGWemebhV2spgOplApjI-uwQ1%40thread.tacv2/1649056487460?context=%7b%22Tid%22%3a%22716568b3-041c-425c-8327-7207b5da38d5%22%2c%22Oid%22%3a%22aa991c3a-35ba-48d8-8ce8-d666a5322d19%22%7d

* Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu

https://teams.live.com/meet/9496385666829

* Zespól Szkół Budowlano – Drzewnych w Żywcu

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aV7b-lFJfWDGxlPcsEHSu762-GlGPxGLGes4YvAoZgCo1%40thread.tacv2/1649061150848?context=%7b%22Tid%22%3a%2263843a83-2e0b-4030-9cf1-9cfbac7bb36b%22%2c%22Oid%22%3a%229eb6f5ef-3de8-415d-95b4-0f627a815f91%22%7d

* Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aV7b-lFJfWDGxlPcsEHSu762-GlGPxGLGes4YvAoZgCo1%40thread.tacv2/1649061150848?context=%7b%22Tid%22%3a%2263843a83-2e0b-4030-9cf1-9cfbac7bb36b%22%2c%22Oid%22%3a%229eb6f5ef-3de8-415d-95b4-0f627a815f91%22%7d

* Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzM1NTkxNDUtNWVlZC00YWJkLWI0OTQtYWI1OTI1MTU2MmNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2221214961-5913-484e-9a08-358f91a22c00%22%2c%22Oid%22%3a%22ea3175f4-8f7a-4460-a5d1-235f8117c251%22%7d