LIST MINISTRA EDUKACJI

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
w załączeniu przekazujemy list Ministra Edukacji i Nauki na
zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym
2021/2022.

W liście minister Przemysław Czarnek przybliża najważniejsze zmiany
w systemie edukacji wprowadzone w obecnym roku szkolnym. Dziękuje
również uczniom i nauczycielom za wspieranie ukraińskich dzieci,
które znalazły się w polskich szkołach w wyniku agresji Rosji na
Ukrainę.

Proszę o udostępnienie listu szefa MEiN nauczycielom, uczniom oraz
rodzicom.

W imieniu Ministra Edukacji i Nauki życzymy udanego i spokojnego
letniego wypoczynku.

Z wyrazami szacunku_

Biuro Ministra_
Ministerstwo Edukacji i Nauki

https://dokumenty.mein.gov.pl/48a183bf-b085-49bc-a389-47aadc9f5eb1/listzakonczenierokuszkolnego20212022.docx

https://dokumenty.mein.gov.pl/e79af93c-e4a4-41ec-b796-c4a26ba27b3c/listzakonczenierokuszkolnego20212022.pdf