„MAGICZNA MOC BAJEK”

Starszaki w bieżącym roku szkolnym biorą udział w  MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE CZYTELNICZYM „MAGICZNA MOC BAJEK”

W/w Projekt w swoich założeniach ma sprzyjać osiąganiu następujących rezultatów:

 • Wszechstronnemu rozwojowi dziecka w obszarach; społecznym, emocjonalnym, poznawczym i fizycznym,
 • Wzrostowi czytelnictwa;
 • Doskonaleniu umiejętności językowych dzieci;
 • Wzrostowi zrozumienia tekstów i poleceń;
 • Nauce twórczego myślenia;
 • Poprawie koncentracji, wydłużeniu przedziału uwagi;
 • Rozwijaniu pamięci i wyobraźni;
 • Zwiększeniu zdolności dzieci do refleksji i krytycznego myślenia;
 • Rozwojowi inteligencji emocjonalnej;
 • Podwyższenie samooceny;
 • Rozbudzenia zachowań prospołecznych (chęć niesienia pomocy innym ludziom, wrażliwość na krzywdę innych i niesprawiedliwość).