Obowiązek noszenia mundurków szkolnych.

Odnosząc się do Państwa sugestii dotyczących obowiązku noszenia mundurków szkolnych zapytaliśmy o to uczniów, rodziców i nauczycieli.

Wyniki :

87% uczniów wypowiedziało się przeciwko obowiązkowi noszenia mundurków
13 % było za obowiązkiem noszenia mundurków

77 % rodziców wypowiedziało się przeciwko obowiązkowi noszenia mundurków
23 % rodziców było za obowiązkiem noszenia mundurków

20 osób nie wypowiedziało się bądź jest im obojętne czy dziecko będzie nosiło mundurek.

Rada Pedagogiczna również opowiedziała się za zniesieniem obowiązku noszenia mundurków szkolnych przez uczniów.