PODZIĘKOWANIA

Dyrektor oraz cała społeczność  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Słotwinie pragnie serdecznie podziękować pani Iwonie Jakubiec za zaangażowanie w organizację szkolnej zabawy karnawałowej.

Dyrekcja ZSP oraz Rada Rodziców dziękuje również

 organizacjom

OSP Słotwina

KGW Słotwina

 rodzicom

Dorocie Sowie

Marcie Sowie

Annie Kurowskiej

Żanecie Bojdys

Pawłowi Jakóbcowi

Katarzynie Konior

Aleksandrze Jakubiec

Dorocie Pietraszko

Rafałowi Jakubcowi

Annie i Grzegorzowi Semikom

Natalii i Krzysztofowi Caputom

Edycie i Marcinowi Strzelczykom

Annie i Januszowi Kowalskim

Sylwii i Zdzisławowi Koniorom