INFORMACJE DLA KLAS 1-3 I DLA POZOSTAŁYCH KLAS

Od 25 maja przywrócone zostają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas 1-3 ( informacje te są podane na stronie MEN  https://www.gov.pl/web/edukacja/co-ze-szkolami-do-wakacji ) 

dla klas 1-3
Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.
 Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
dla uczniów klas 8
Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia,
dla  uczniów pozostałych klas
Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia
Rodzic, który zdeklaruje przyjęcie dziecka do przedszkola, szkoły zobowiązany będzie wypełnić stosowne oświadczenie.