KONKURS PLASTYCZNY „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA”

Konkurs plastyczny.jpn

Konkurs plastyczny

Zapraszamy wszystkie dzieci z Przedszkola w Słotwinie do uczestnictwa w konkursie plastycznym    honorującym pamięć naszego wielkiego Rodaka.

Podstawowe informacje o konkursie:

 1. ORGANIZATORZY KONKURSU

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Słotwinie

 1. TEMAT KONKURSU

„Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”

 1. ADRESACI KONKURSU

Konkurs adresowany jest dla dzieci uczęszczających do Przedszkola w Słotwinie.

 1. KATEGORIE WIEKOWE
 • 3-4 latki /maluszki/
 • 5-6 latki /starszaki/
 1. CELE KONKURSU
 • Kultywowanie pamięci o Świętym Janie Pawle II;
 • Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci inspirowanych życiem i działalnością Papieża Polaka;
 • Upowszechnianie wiedzy o życiu i pontyfikacie Jana Pawła II;
 • Promowanie młodych talentów.
 1. WARUNKI KONKURSU

Zadaniem konkursowym jest samodzielne stworzenie pracy plastycznej o tematyce mającej przybliżyć wizerunek Św. Jana Pawła II.

Praca konkursowa może być wykonana tylko indywidualnie;

Technika wykonywania prac: dowolna;

Jeden uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.

Następnie uczestnik konkursu /z pomocą rodzica/ musi wykonać zdjęcie wykonanej przez siebie pracy i wraz z dołączonym załącznikiem zawierającym następujące informacje: imię i nazwisko, wiek uczestnika przesłać na adres: ewa-knapek@wp.pl

Termin przesłania prac konkursowych: do 25.05.2020r.

Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie  danych  osobowych oraz zgody na udział dziecka w konkursie.

Powołana przez organizatora Komisja Konkursowa oceniając nadesłane prace, weźmie pod uwagę:

 • zgodność prac z tematyką konkursu,
 • wartość artystyczną i ogólne wrażenie estetyczne,
 • samodzielność wykonania pracy,

W każdej z kategorii wiekowej zostaną przyznane uczestnikom dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 1.06.2020r., O terminie i sposobie wręczenia nagród powiadomimy w późniejszym terminie.

Prace będą tematem wirtualnej wystawy pokonkursowej.

Koordynator konkursu:

mgr Ewa Knapek