PROJEKT „TRADYCYJNY SAD”.

ts 1  ts2

W tym roku  nasza szkoła  po raz czwarty przystąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego pt. „TRADYCYJNY SAD”, którego organizatorem jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych oraz sposobu ich pielęgnacji. Nazwa naszego zespołu to „ Słodkie czereśnie”. W skład drużyny wchodzą uczniowie klasy VI : Nadia Konior, Joanna Zielińska, Julia Kowalska, Julia Wolny, Anita Jasek, Maria Olek, Maja Jakóbiec, Amelia Kurowska, Gabriela Sowa i Rafał Podlaszewski.  Zespołem opiekuje się pani Elżbieta Dawid.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
Etap I –  Rozmawiamy o sadzie
Etap II – Sadzimy sad

Aby zrealizować zamierzone cele czeka nas wiele zadań:  zdobywanie wiedzy, apele, przygotowanie prezentacji multimedialnych, prowadzenie Księgi Sadu oraz zaplanowanie sadu.   Jeżeli uda nam się wygrać etap I,  to będziemy mogli wzbogacić nasz szkolny mini sad  o drzewka tradycyjnych odmian czereśni.

Działania prowadzone w ramach niniejszego projektu pozwolą upowszechnić wiedzę na temat tradycyjnych odmian i pomogą przywrócić je na dawne, właściwe sobie miejsce. Celem jest szeroko pojęta edukacja – nie tylko na temat tradycyjnych odmian, ale również ekologicznego sposobu pielęgnacji drzew, która nie powoduje negatywnego wpływu na środowisko. Projekt ma za zadanie zwiększenie zasobów genetycznych drzew starych odmian czereśni oraz zwiększenie różnorodności biologicznej na ziemiach polskich.

Nasza drużyna przeszła do II etapu konkursu i otrzymała grant w wysokości 200 zł. Za te pieniądze zakupiliśmy tradycyjne odmiany  czereśni  oraz różne narzędzia do pielęgnacji naszego mini sadu. Drzewka posadzone! Teraz czeka nas wiele działań umożliwiających promocję naszych działań.

ts31

 

Zakładamy mini sad !

Etap I konkursu w ramach projektu „Tradycyjny sad” zakończony! Nasz zespół   „ Gruszkolandia”  zdobył 567  punktów co daje nam 11 miejsce w ogólnopolskim konkursie.  Za otrzymany Grant  zakupiliśmy grusze i krzewy. Nadszedł czas na założenie naszego mini sadu…

dav

dig

dav

dav

dav
dav
dav
dav
sdr
sdr
sdr
sdr
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
sdr
sdr
sdr
sdr
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav

 

 

PROJEKT

„TRADYCYJNY SAD”

 

     W lutym 2019  roku nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego pt. „TRADYCYJNY SAD”, którego organizatorem jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych oraz sposobu ich pielęgnacji. Nazwa naszego zespołu to Gruszkolandia.              W skład drużyny wchodzą uczniowie klasy V : Zuzanna Wolny, Weronika Tracz, Karina Weber, Wiktoria Dobija, Emilia Wolny, Julia Ćwikła, Kacper Dobija, Bartłomiej Kubaczka, Filip Śliwa, Filip Sowa.  Zespołem opiekuje się pani Elżbieta Dawid.

Konkurs  rozpoczął się w lutym 2019 roku, a zakończy się w październiku 2019 roku. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
Etap I –  Rozmawiamy o sadzie
Etap II – Sadzimy sad

Aby zrealizować zamierzone cele czeka nas wiele zadań:  zdobywanie wiedzy, apele, prezentacja multimedialna, prowadzenie Księgi Sadu, zaplanowanie sadu, a na wiosnę sadzenie i pielęgnacja sadu.

TRADYCYJNY SAD- info na stronę