ZADANIA

Zadania realizowane z Budżetu Państwa lub Państwowych
Funduszy Celowych

 

Logo programu "Poznaj Polskę"
Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”.

 

RZĄDOWY PROGRAM ROZWIJANIA SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH „AKTYWNA TABLICA” NA LATA 2020-2024.
RZĄDOWY PROGRAM ROZWIJANIA SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH „AKTYWNA TABLICA” NA LATA 2020-2024.

333

555