1% podatku dla szkół

W ramach porozumienia zawartego z Fundacją Studencką „Młodzi-Młodym” otrzymaliśmy środki w wysokości 869,22 zł pozyskane z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2021.

Zgodnie z uchwałą Rady Rodziców kwota ta została przeznaczona na zakup książek nagrodowych dla uczniów naszej szkoły, które zostaną im przekazane na zakończenie roku szkolnego 2022/2023.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji.