Are you good at English?

Jak zwykle w listopadzie, w tym roku również, uczniowie  kl. IV – VI wzięli udział w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego. Zadania konkursowe dostosowane były do wiedzy i umiejętności  uczniów poszczególnych klas. Test sprawdzał znajomość słownictwa, umiejętność  zastosowania struktur gramatycznych oraz czytanie ze zrozumieniem. Choć ćwiczenia i pytania nie były zbyt łatwe to jednak mamy nadzieję na dobre wyniki, na które niestety musimy poczekać aż do stycznia.