BEZPIECZEŃSTWO W CZASIE WAKACJI

Bezpieczeństwo w wodzie – spotkanie z pracownikami WOPR. Bezpieczeństwo w czasie podróży – spotkanie z Panią Anną Sapeta, która pracowała w liniach lotniczych. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – spotkanie z policjantem.

Prelekcja o bezpieczeństwie o liniach lotniczych pod tytułem w kabinie samolotu           Pokaz ratownictwa WOPR           Spotkanie z policjantem