DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego wykazuje dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Słotwinie w roku szkolnym 2019/2020:

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

21, 22, 23 kwietnia 2020 r.

27, 28, 29, 30 kwietnia 2020 r.

12 czerwca 2020 r.

Do odpracowania:

25 czerwca do odpracowania 11 listopada 2019 r.