DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLU W SŁOTWINIE

Słotwina, 09.05.2018 r.

 

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie informuje, iż dyżur wakacyjny w przedszkolu w Słotwinie pełniony będzie w terminie 01.08.2018r.-31.08.2018r.

Zapisu dziecka na dyżur wakacyjny można dokonać do dnia 15.06.2018r. w przedszkolu w Słotwinie lub sekretariacie ZSP w Słotwinie. Dokonanie zapisu jest jednoznaczne z obowiązkiem uiszczenia opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie dyżuru wakacyjnego na zasadach określonych w obowiązującej uchwale nr XLV/326/18 Rady Gminy Lipowa z dnia 28 lutego 2018 r. w/s określenia wysokości opłat za korzystanie uczniów z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Lipowa.

Dyżur odbędzie się przy minimum 10 zgłoszeniach do przedszkola.

 

Dyrektor ZSP w Słotwinie

Danuta Knapek

Do pobrania:

KARTA ZAPISU DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLU