W związku z organizacją Dnia Seniora 11 stycznia  zmianie ulega program dnia:

  1. Klasa  I-II zajęcia odbędą się według planu
  2.  Klasa III zajęcia według planu do godziny 13:50 (basen odwołany z uwagi na warunki pogodowe) – godz. 13:00 spotkanie z Seniorami
  3. Klasa IV-VI zajęcia od godz. 11:30 do ok. 17:00, w tym:

13:00 Jasełka dla Seniorów

16:00 Jasełka dla rodziców

W tym dniu klasy IV-VI nie mają zajęć dydaktycznych. Uczniom biorącym udział w jasełkach rodzice klasy VI zapewniają poczęstunek.

Około godz. 17:00 zakończenie działań. Świetlica szkolna funkcjonuje zgodnie z planem.