ERASMUS+ REALIZACJA PROJEKTU :DYNAMICZNE NAUCZANIE

 

REALIZACJI PROJEKTU DYNAMICZNE NAUCZANIE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + AKCJA KA 1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W SŁOTWINIE

 

OPIS PROJEKTU:

Projekt pt: „Dynamiczne nauczanie”, finansowany z funduszy Unii Europejskiej, jest realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słotwinie w roku szkolnym 2019/2020. Projekt zakładał wyjazd ośmiu nauczycielek na warsztaty metodyczno-językowych.

Celem projektu było zdobycie wiedzy i doświadczenia oraz podniesienie kompetencji językowych i metodycznych nauczycielek. Zakładanym efektem miało być podniesienie jakości pracy szkoły, otwarcie na innowacyjne metody nauczania, uatrakcyjnienie procesu nauczania, pokonanie różnic oraz barier kulturowych, podniesienie pozytywnego wizerunku i prestiżu szkoły w środowisku lokalnym.

Poprzez udział w szkoleniu metodycznym nauczycielki miały możliwość doskonalenia własnych kompetencji językowych i wymiany doświadczeń z nauczycielami ze szkoły ponadpodstawowej. 

 

MOBILNOŚCI:

W ramach mobilności nauczycielki uczestniczyły w szkoleniu metodycznym pt. ”Dynamiczne nauczanie”  w Granadzie w Hiszpanii. Nadrzędnym celem szkolenia było udoskonalenie warsztatu pracy, uatrakcyjnienie procesu nauczania i wyjście naprzeciw potrzebom współczesnego pokolenia uczniów, poprzez poznanie technik dynamicznego nauczania oraz podniesienie kompetencji językowych.

 

REZULTATY PROJEKTU I ICH UPOWSZECHNIANIE

Głównym rezultatem projektu było zdobycie wiedzy i doświadczenia przez nauczycieli. Kompetencje uzyskane w trakcie szkolenia zagranicznego zaowocowały działaniami odbywającymi się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym od września 2019r. 

Na stronie szkolnej stworzono zakładkę Projekt Ermasmus+, informującą rodziców oraz uczniów o działaniach przeprowadzanych w ramach projektu. Można się w niej przeczytać m.in. o pobycie w Hiszpanii czy scenariuszach lekcji.  https://archiwum.spslotwina.edu.pl/erasmus/ 

 

W trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej przedstawiano rezultaty szkoleń w formie prezentacji i wykładu. Po prezentacji miały miejsce warsztaty w celu przekazania najciekawszych propozycji metodycznych dla nauczycieli wszystkich specjalności w oparciu o materiały z warsztatów unijnych realizowanych w Granadzie. 

W ramach pracy zespołów przedmiotowych odbywały się spotkania nauczycieli w celu wymiany doświadczeń. Dzięki temu powstała baza materiałów do wykorzystania na lekcjach. Natomiast zdobyte doświadczenia są cały czas wprowadzane i realizowane na zajęciach w naszej szkole.

Udział w zagranicznym szkoleniu pokazał, jak ważne jest doszkalanie bazujące na fachowej literaturze (dostępnej na naszym rynku wydawniczym). Dzięki temu szkolna biblioteka została doposażona, a nauczyciele mogą wykorzystywać jej zasoby.

Wydarzeniem zorganizowanym we współpracy z uczniami i nauczycielami upowszechniającymi program Erasmus + są cykliczne gazetki tematyczne, mające na celu przybliżenie uczniom Hiszpanii, jej tradycji, kultury, geografii, historii czy ważnych turystycznych atrakcji. 

W szkole zorganizowano Konkurs Kolęd w Językach Obcych w ramach, którego uczniowie klas od IV do VIII śpiewali kolędy w języku angielskim, ale również hiszpańskim. Pozwoliło to na wyłonienie językowo-muzycznych talentów naszej szkoły i przybliżenie kultury hiszpańskiej. 

Odbył się również Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych oraz konkurs na odśpiewanie „Ody do radości” hymnu Unii Europejskiej. Wszystkie te konkursy mają na celu poznanie tradycji innych krajów, otwarcie się na nowe kultury i tradycje, przełamanie barier językowych zastosowanie technik dynamicznego nauczania.

Niestety, od połowy marca, nasze działania zostały zablokowane przez szerzącą się  epidemię koronawirusa. 

 

WPŁYW I EWALUACJA

Wpływ szkolenia zagranicznego na uczestników to przede wszystkim podniesienie kompetencji językowych i zwiększenie motywacji do uczenia się przez całe życie. To także większa wrażliwość na różnorodność społeczną, językową i kulturową oraz pokonanie uprzedzeń kulturowych i barier językowych, nabycie umiejętności efektywnej współpracy w grupie oraz rozwój osobisty. Mobilność pozwala na otwarcie się na innowacyjne metody nauczania i uatrakcyjnienie procesu nauczania, co z kolei pozytywnie wpływa na naszych uczniów, a to jest dla nas nauczycieli szczególnie ważne.  

dav   IMG_1298   IMG_1296

dav   IMG_1297   IMG_1294   89259321_899228660520428_3632929711165800448_n   86696651_882409872202307_6380646678143172608_o   79507730_828849680891660_140683728249683968_o   79181381_828850974224864_3813767702846111744_o