Gramy w warcaby

Wrześniowe, deszczowe dni zmobilizowały nas do zrobienia własnych plansz do gry w warcaby . Wszystkie starszaki z zapałem zabrały się do pracy, pokolorowały swoje plansze, przygotowały  pionki do gry wykorzystując do tego zakrętki.  Kiedy wszystko było gotowe dzieci poznały zasady gry                 i rozpoczęliśmy pierwsze rozgrywki.  W piątek  wszyscy zabrali swoje plansze do domu , mamy nadzieję, że rodzice włączą  się do  wspólnej zabawy,  ponieważ   nauka gry w warcaby to doskonała sposobność do stymulowania rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dziecka. Specyfika gry w warcaby wyklucza odtwórcze działanie. Wszelkie próby bezmyślnego naśladownictwa skazane są na niepowodzenie. Dziecko samo kreuje wydarzenia na planszy i ponosi za nie odpowiedzialność.

Zalet  gry w warcaby to:

  • rozwijanie pamięci i uwagi oraz doskonalenie wyobraźni wzrokowej i koncentracji;
  • rozwijanie myślenia logiczno-wyobrażeniowego;
  • rozwijanie poczucia obiektywizmu oraz uznawania racji innych dzieci;
  • kształtowanie tolerancji i właściwej reakcji na niepowodzenia; kształtowanie konsekwencji  i wytrwałość w działaniu – dzieci uczące się gry w warcaby zupełnie inaczej podchodzą do porażek.