NADAL NAUCZANIE ZDALNE

Drodzy Rodzice

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8.04.2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

informuję, że:

  1. Od 12 kwietnia 2021r. do dnia 18 kwietnia 2021r, zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla wszystkich klas Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola.
  2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole
    i przedszkolu realizowane są w formie zdalnej
    z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość tj. platformy Google Classroom oraz Dziennika Vulcan.
  3. Dla uczniów klas ósmych organizowane są konsultacje indywidualne lub w małych grupach do 5 osób według dotychczasowego planu
    z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

 

Z poważaniem

Danuta Knapek

Dyrektor ZSP w Słotwinie