INFORMACJA – ODPŁATNOŚĆ ZA WYŻYWIENIE

INFORMACJA

Odpłatność za żywienie dziecka w przedszkolu oraz  szkole uiszczona w marcu, która nie została wykorzystana w związku z zaistniałą sytuacją, zostaje przeniesiona na wrzesień.

Dla uczniów klasy VIII zwrot za posiłki za miesiąc marzec nastąpi w dniu odbierania świadectw ukończenia szkoły.

Dzieci z oddziału „0”, które od września rozpoczynają naukę w klasie I, otrzymają zwrot za żywienie 24 czerwca 2020 r.