OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE PODCZAS WAKACJI

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie informuje, iż opłaty związane z pobytem dziecka w przedszkolu podczas dyżuru wakacyjnego w miesiącu lipcu będą pobierane w dniach 01- 03 lipca 2020 r. w godzinach od 7:00 – 9:00. 

Opłata pobierana będzie z góry, bez możliwości jej zwrotu.