IV Gminny Dzień Życzliwości

GMINNY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI 2017

Pod hasłem „Życzliwość i uśmiech idą w parze … do radości i bezpieczeństwa”  w obecności znamienitych gości, 28 maja 2017r odbył się w naszej szkole  IV Gminny Dzień Życzliwości ( 15 edycja dnia przeciw agresji) oraz V Quiz o tytuł Gminnego Mistrza Dobrych Manier.

Tegoroczne spotkanie miało na celu dalszą pracę Zespołu nad zapewnieniem radosnego dzieciństwa w poczuciu bezpieczeństwa oraz realizację priorytetów MEN na bieżący rok szkolny: „Wychowanie do wartości”. Słowem, miało na celu uczynienie szkoły bardziej przyjaznej, bezstresowej, kulturalnej, tak, by uczniowie czuli się w niej ważni i bezpieczni. Była to kolejna aktywna lekcja podnosząca świadomość uczestników na temat zdrowego, kulturalnego  i bezkonfliktowego stylu życia.

Spotkanie uświetnili swoją obecnością p. Władysława Deka Członkini Kapituły orderu Uśmiechu, Kierownik Referatu Edukacji – p. Elżbieta Kosiec, p.  Radny Halina Krywult, p. Sołtys Maria Binda- Sapeta,   St. Asp.-  p. Sławomir Bodek, Przew. RR Rodziców – p. Iwona Jakubiec,  Ks. Proboszcz Mieczysław  Grabowski, trzyosobowe reprezentacje  SP  Leśnej, SP Twardorzeczki, SP Lipowej, SP Słotwina, 4 osobowa reprezentacja SP Siennej wraz z  opiekunami – pedagogami poszczególnych szkół . Po raz drugi gościliśmy przedstawicielki Gimnazjum w Twardorzeczce.

W realizację projektu czynnie zaangażowana  była najstarsza grupa przedszkolna  z wychowawczynią  p. Ewą Knapek oraz p. Sylwią Mrowiec.

W tematykę spotkania wprowadziła zebranych inscenizacja baśni Ks. M. Malińskiego pt.: „ Jest taki kwiat”. w wykonaniu klasy III. Po części artystycznej głos zabrali najmłodsi uczestnicy projektu przedstawiając piękny plakat na temat życzliwości z wierszem tematycznie związanym z treścią dnia oraz nasz gość honorowy p. W. Deka.

W drugiej części happeningu odbył się międzyszkolny Quiz o tytuł Gminnego Mistrza Dobrych Manier składający się z pięciu konkurencji na temat savoir vivre, wśród których najbardziej medialne były prezentacje plakatów – projektów „Życzliwka” – pomysłu na maskotkę identyfikującą nasze coroczne spotkanie, korespondującą  tematycznie z Dniem oraz  z króciutkim objaśnieniem pomysłu.

Konkurencje były przeplatane pytaniami na temat „bon ton” kierowanymi do widowni.

Czas obrad jury wypełniło rozstrzygnięcie szkolnych konkursów: plastycznego, literackiego oraz plebiscytu wyłaniającego klasowych mistrzów i mistrzyń uprzejmości.

Gminnym Mistrzem Dobrych Manier 2017 została SP Sienna.

Wszyscy uczestnicy Quizu oraz laureaci konkursów szkolnych zostali uhonorowani nagrodami  zakupionymi ze środków UG w Lipowej i wręczonymi uroczyście przez p. Kierownik Referatu Oświatowego  i p. Dyrektor. Drużyny szkół otrzymały słodki poczęstunek.

Uczestnicy Happeningu mieli okazję obejrzeć galerię prac plastycznych uczniów,  zbiorek prac literackich oraz plastyczne upominki przywiezione przez P. Dekę.

Ogółem w konkursach szkolnych wręczono 47 nagród rzeczowych zakupionych ze środków GKRPA, cukierki za prawidłowe odpowiedzi drużyn oraz kierowane do uczniów na sali w trakcie rozwiązywania zadań przez zespoły szkół.

Reprezentacje szkół oraz przedszkole uhonorowane zostały wartościowymi książkami i dyplomami, indywidualnie drobnymi upominkami (skakanki), zakupionymi także dzięki środkom przyznanym na zadanie przez Pana Wójta Gminy Lipowa.

MIGAWKI ZE SPOTKANIA:

PEDAGOG SZKOLNY

 

WYNIKI KONKURSÓW SZKOLNYCH:

KONKURS LITERACKI

W temacie  „Małe radości i drobne gesty życzliwości, są najpiękniejszymi iskierkami naszej codzienności…   

Kategoria : Wiersze:

 

Tomasz Sowa kl. IV- I miejsce

Małgosia Konior kl. VI- II miejsce

Franek Łobzowski kl. V – III

Magda Dobija kl. VI. wyróżnienie

Natalia Kuśnierz kl. VI wyróżnienie

 

Kategoria : Proza:

 

Konrad Pietraszko kl.VI – I miejsce

Kacper  Sowa kl. IV – I miejsce

Julia Howaniec kl. V – II miejsce

Bartek Zoń kl. IV-III miejsce

Kacper Jano kl.VI – wyróżnienie

 

W temacie „Życzliwość”  realizowanym w kl. I – III

wyróżnienia specjalne obejmujące także piękne prace plastyczne otrzymały uczennice kl. III

Zuzia Wolny, Weronika Tracz, Julia Ćwikła oraz Julita Dobija

 

KONKUTS PLASTYCZNY:

TEMAT: „Życzliwość i uśmiech idą w parze … do radości i bezpieczeństwa”

WYKONANO 81prac

 

W kategorii klas I – III przyznano:

I m-ce:  Karina Weber kl. III

II m-ce:  ex aequo Patrycja Capanda i Oliwia Krywult kl.I

III m-ce:  Wiktoria Dobija kl. III oraz Maksymilian Ćwikła kl. II

 

WYRÓŻNIENIA:

  1. Marysia Sowa kl. I
  2. Zuzia Wieczorek kl. II

3.Martyna Konior kl. III

DODATKOWE WYRÓŻNIENIA:

  1. . Adam Sowa kl. III
  2. Julia Kasela kl. II
  3. Emilia Piątek kl. III

 

W kategorii klas IV – VI przyznano:

 

I m-ce:  Kacper Sowa kl. IV

II m-ce: Natalia Kuśnierz i Wioleta Wandzel  kl. VI

III m-ce: Oliwia Chelis kl. V oraz  Małgosia Konior kl. VI

WYRÓŻNIENIE:

  1. Jakubiec Piotr kl. VI
  2. Bartosz Konior kl. IV
  3. Marlena Duraj kl. V

 

PLEBISCYT POSZCZEGÓŁNYCH KLAS ”:

„Klasowy Orzeł  – Najżyczliwszy Uczeń/ Uczennica”

 

KLASA I:        Oliwia Krywult

                        Oliwier Semik

KLASA II:      Zuzanna Wieczorek

                        Michał Duraj

KLASA III:     Zuzanna Wolny

                        Szymon Kućka

KLASA IV:     Milena Kowalczyk

                        Bartosz Konior

KLASA V:       Julia Howaniec

                        Łukasz Frydrych

KLASA VI:     Małgorzata Konior

                        Mariusz Matlak

 

GRATULACJE!

PEDAGOG SZKOLNY