KLASY 1 – 8 PRZECHODZĄ NA NAUCZANIE ZDALNE

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021r. poz. 2301) Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie informuje, że w okresie od 20 grudnia 2021r do 9 stycznia 2022 r. uczniowie klas 1-8 przechodzą na zdalne nauczanie – zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Przedszkole funkcjonuje bez zmian.