KOMUNIKAT

Słotwina, 2.09.2019r

 

Komunikat nr 1/2019/2020

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w  Słotwinie

w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

z dnia 02.09.2019r

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603) proponuję w bieżącym roku szkolnym następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  • 3 dni egzaminów :

język polski – 21 kwietnia 2020 r. 

matematyka – 22 kwietnia 2020 r.

język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r.

  • 27, 28, 29, 30 kwietnia 2020r.
  • 12 czerwca 2020r. piątek po Bożym Ciele
  • Po odpracowaniu 11 listopada 2019r. – 25 czerwca 2020

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie są dniami wolnymi od pracy dla pracowników szkoły. 

Rada rodziców oraz samorząd szkolny zobowiązane są do pisemnego zaopiniowania propozycji w terminie do dnia 20.09.2019r.