LIST MINISTER ANNY ZALEWSKIEJ W SPRAWIE SZCZEPIEN

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

W związku z powyższym kierujemy do Państwa Dyrektorów oraz Rodziców i Opiekunów dwa osobne listy.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonymi listami, a w szczególności prosimy o udostępnienie listu rodzicom i opiekunom dzieci.

Prosimy, aby wspomniany list został odczytany rodzicom i opiekunom oraz przekazany na najbliższych zebraniach.

Z poważaniem

Anna Zalewska                                
Minister Edukacji Narodowej           

Jarosław Pinkas
Główny Inspektor Sanitarny

LIST – kliknij w obrazek lub w link.

szczepienia

2018.11.08_list_men_gis_rodzice