Lista dzieci przyjętych do klasy I

Lista dzieci przyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2023/24