Narodowe czytanie – Eliza Orzeszkowa – „Nad Niemnem”