NAUKA ON-LINE

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

wobec zaistniałej sytuacji pragniemy zadbać, o to aby każdy uczeń miał możliwość dostępu do nauki przez Internet. W tym celu zostaje uruchomiona szkolna platforma e-lerningowa.

 Taki sy stem ma służyć naszym uczniom do bezpośredniego i wizualnego kontaktu na linii nauczyciel – uczeń. Prosimy o zapewnienie dziecku możliwości korzystania z komputera lub telefonu komórkowego z dostępem do Internetu oraz o wspieranie i motywowanie dziecka w takim systemie nauczania poza szkołą. (W przypadku braku komputera czy telefonu prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły). Z tego względu konieczne będzie również wdrożenie Internetowej kontroli rodzicielskiej, aby zadbać o bezpieczeństwo w sieci swojego dziecka. Każdy uczeń otrzyma link do wideo konferencji. Aby włączyć się do konferencji konieczne będzie zainstalowanie na komputerze lub komórce aplikacji zoom, którą można pobrać ze strony sklep play. Dziecko nie musi mieć konta na facebooku czy Messengerze. Link do zooma zostanie wysłany poprzez edziennik. Prosimy o wspieranie i motywowanie dziecka w takim systemie nauczania poza szkołą. Uczniowie będą pracowali zgodnie z nowym planem lekcji udostępnionym w edzienniku i na stronie www szkoły. Lekcje będą rozpoczynały się o pełnej godzinie. Każdy nauczyciel przekaże Państwu i uczniom formę kontaktu ze sobą.

Życzymy powodzenia.

jpg