NABÓR DO PRZEDSZKOLI I SZKOŁY

NABÓR DO PRZEDSZKOLA I SZKOŁY
Szanowni Państwo!

20 marca (piątek) 2020r upływa termin złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, a 27 marca 2020 (piątek) do szkoły podstawowej. Prosimy osoby, które jeszcze nie zgłosiły dziecka, o przesłanie podpisanego wniosku wraz z załącznikami na adres spslotwina@op.pl w formie skanów lub fotografii dokumentów. Jeśli nie macie Państwo takiej możliwości prosimy o osobiste oddanie wniosku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słotwinie w nieprzekraczalnych terminach podanych powyżej w godzinach od 7.00 do 15.00. Wnioski można pobrać ze strony Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słotwinie w zakładce BIP
Życzę Państwu i Dzieciom dużo zdrowia.
Z wyrazami szacunku
Danuta Knapek

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Słotwinie