Nauka zdalna do końca ferii zimowych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26.01.2022 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 w terminie od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r.
uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII przechodzą na naukę zdalną.
Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych i przedszkolaki kontynuują
naukę w trybie stacjonarnym.