REKRUTACJA NA ROK 2022/2023 DO KLASY PIERWSZEJ

Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie o rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie ogłasza rekrutację do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2022/2023.

Nabór do prowadzony jest w terminie od 01 marca – 25 marca 2022 r. 

 Do klasy I przyjmowane są: 

– dzieci 7 letnie (urodzone w 2015 roku) objęte obowiązkiem szkolnym, 

– dzieci 6 letnie (urodzone w 2016 roku) zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. 

Karty zgłoszenia dziecka można odebrać w sekretariacie lub pobrać ze strony internetowej szkoły w zakładce BIP – Rekrutacja – 2022/2023 – Szkoła Podstawowa.

Ogłoszenie Dyrektora

potwierdzenie woli

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej

Zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności – rekrutacja 2022 r.