Nazwa ulicy

Informujemy, że w związku z nadawaniem nazw ulic na terenie naszej gminy, zmianie uległ adres naszej szkoły, nadano nazwę ulicy oraz zmieniono numer porządkowy.

Nowy adres:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słotwinie
ul. Księdza Ferdynanda Sznajdrowicza 11