OGŁOSZENIE

Dnia 02.11.2018 /piątek/w szkole nie odbędą się zajęcia dydaktyczne dla uczniów.

W tym dniu szkoła prowadzić będzie zajęcia opiekuńczo wychowawcze w godz. od 8.00 do 13.00.