Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania to jedno z tych wydarzeń, które jest zarówno przyjemne jak
i pożyteczne. Celem święta jest propagowanie czytelnictwa.


Dziś w naszej szkole przedszkolaki i uczniowie klas I-III wysłuchali fragmentów książek oraz lektur
czytanych przez Wolontariuszy i członków Samorządu Szkolnego w ramach akcji „Starsi-Młodszym”.
W tym samym czasie uczniowie klas 4, 5 i 6 dowiedzieli się, jakie książki czytali nauczyciele czy
pracownicy szkoły, rozwiązywali zagadki biblioteczne i tworzyli literackie rekomendacje.
Zachęcamy wszystkich do czytania głośnego i cichego, do czytania małym i dużym, do słuchania
i snucia opowieści, bo, jak powiedział Kornel Makuszyński:
„Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,
który (…) życie napełnia światłem, a (…) serca wzruszeniem;
miłości dodaje skrzydeł, a trudowi ujmuje ciężaru.”