uczeń trzymający w rękach kontrolery empiriusza

Otwarcie pracowni matematyczno – fizyczno – chemicznej