PODZIĘKOWANIA

Dyrekcja, Nauczyciele oraz cała społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słotwinie składają serdeczne podziękowania DARCZYŃCOM I SPONSOROM szkoły.

Nadleśnictwo

BUDERUS

I. Jakubiec

SIB

„SEMBUD”

Adam Semik

ul. Ks. J. Popiełuszki  164 

Łukart