PROGRAM – AGRESJI NIE!

Pedagog

OGŁOSZENIE

Uwaga Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!

Przystępujemy do realizacji kolejnej edycji programu „ Agresji  NIE!”. Tegoroczne zadania programu wynikają z potrzeb szkoły ( diagnoza zachowań) oraz korespondują z Kierunkami polityki MEN na bieżący rok szkolny: Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.  Nasze działania zakończone zostaną Happeningiem: „ Gminny Dzień Życzliwości” oraz VI Quizem o Tytuł Gminnego Mistrza Dobrych Manier”.

Zadania do realizacji w ramach projektu edukacyjnego:

PEDAGOG:

 1. Przeprowadzenie w klasach I – VIII zajęć na temat szeroko – pojętej agresji i przemocy ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpiecznego korzystania z Internetu -cyberprzemocy oraz kultury słowa
 2. Organizacja Gminnego Dnia Życzliwości z Quizem o tytuł Gminnego mistrza Dobrych Manier jako podsumowania podjętych działań

UCZNIOWIE

 1. Aktywny udział w przewidzianych zajęciach.
 2. Refleksja plastyczna i literacka nad problemem agresji w ogóle, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy, zachowań akceptowanych – wyrażona poprzez indywidualną twórczość plastyczną ( kl. I – VIII i literacką ( kl. III – VIII)
 3. Udział w klasowym i szkolnym plebiscycie na najsympatyczniejszego ucznia i uczennicę 2018/ 2019

WYCHOWAWCY I ŚWIETLICA SZKOLNA

 1. Przeprowadzenia na zaj. zintegrowanych, godzinie wychowawczej oraz świetlicy zajęć na temat savoir vivre’u. z uwzględnieniem netykiety
 2. Troska o terminową realizację zadań i bieżące wsparcie dla uczniów

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 1. przygotowanie i udostępnienie literatury tematyki projektu

PRZEDSZKOLE – STARSZAKI

 1. plakat / dowolna impresja plastyczno – słowna / muzyczna związana z tematem uczuć, życzliwości

RODZICE

 1. Zachęcą swe dzieci do wysiłku twórczego i wesprą w trakcie realizacji zadań

TEMATY PRAC INDYWIDUALNYCH

 • Indywidualna praca plastyczna  uczniów kl. I- III na temat „Chcę czuć się bezpiecznie w sieci – Cyberprzemoc w oczach dzieci” (ciekawa technika,  format A 3)( WYCHOWAWCY KL. I – III)
 • Indywidualna praca plastyczna uczniów kl. IV VII na temat  „Powiedzmy stop cyberprzemocy       ( ciekawa technika , format A 3)(PLASTYK)

 

Prace plastyczne  należy oddać wychowawcy / nauczycielowi plastyki do 15 kwietnia

 • Wypracowanie – przemyślenia uczniów

 

 1. III – IIV i chętni z kl. II – w dowolnej formie literackiej ( n.p.: wiersz, opowiadanie, list,) na temat: „ Stop agresji, stop przemocy, stop cyberprzemocy”

 

 1. V- VI – w dowolnej formie na temat – „Netykieta – czyli jak z pożytkiem surfować w Internecie?”

 

VII- VIII- Rozwiń i uzasadnij myśl R. Brandstaettera  „ Tylko wówczas Jestem, gdy jestem dobry. Oto jedyna miara mojego człowieczeństwa i istnienia” – rozprawka

 

Prace literackie w rękopisie uczniowie przekazują polonistom, zaś na nośniku  ew. pocztą e -mail (dokument  Word )– pedagogowi  do 15.03. 2019r.

SU WYTYPUJE TRZYOSOBOWĄ REPREZENTACJĘ DO QUIZU O TYTUŁ GMINNEGO MISTRZA DOBRYCH MANIER 2019.