PROJEKT eTwinning „Die schonstre Zeit des Jahres”

Projekt „Die schönste Zeit des Jahres”

jest kolejnym projektem realizowanym przez uczniów naszej szkoły w ramach programu eTwinning. Projekt był skierowany do uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, wzięło w nim udział 17 polskich szkół. Uczniowie przedstawiali się oraz zbierali słownictwo związane z czasem adwentu, świąt Bożego Narodzenia oraz karnawału z wykorzystaniem narzędzi TIK. Poznaliśmy aplikacje służące efektywnej nauce słownictwa oraz urozmaicające lekcje języka niemieckiego. Projekt miał na celu orientację kulturową i rozwój języka. 

Celem projektu było również zwiększenie motywacji uczniów do nauki języka niemieckiego, wzbogacenie znajomości słownictwa, rozwijanie umiejętności współpracy w grupach, zachęcanie uczniów do tzw. peer learning, rozwijanie umiejętności stosowania TIK zarówno przez uczniów jak i nauczycieli. Uczniowie poznali tradycje bożonarodzeniowe w krajach niemieckojęzycznych. 

Projekt „Die schönste Zeit des Jahres” ruszył 6 grudnia 2021r i zakończył się 11 marca 2022r.

Na początku wszyscy uczniowie przedstawili się, wykonali logo projektu świątecznego, następnie głosowali na logo prezentujące nasz projekt. Uczniowie uczyli się słownictwa związanego z Bożym Narodzeniem, Nowym Rokiem oraz karnawałem poprzez tworzenie w grupach słowników. Następnie utworzone zostały zestawy gier obejmujące poznane słownictwo. Uczniowie grali w gry online wraz z partnerami projektu. Jednym z zadań projektowych było stworzenie
i zebranie kolekcji kartek bożonarodzeniowych. Uczniowie wykonali kartki bożonarodzeniowe i wymieniali się nimi pomiędzy szkołami. Uczniowie poszczególnych szkół stworzyli prezentację obejmującą symbol świąteczny, jego ilustrację i opis. Prezentacja ta została zamieszczona w książeczce Storyjumper i wykorzystana do zadawania pytań i odpowiedzi na temat zamieszczonych symboli. 

Kolejnym zadaniem było stworzenie katalogu dekoracji świątecznych w naszych miejscowościach oraz przepisów na przysmaki świąteczne. Aby łatwiej było nam podawać przepisy uczyliśmy się słówek potrzebnych do przygotowania przepisów na potrawy. Uczniowie i nauczyciele spotykali się online, aby omawiać kolejne etapy projektu oraz ustalać daty spotkań z uczniami. Nauczyciele komunikowali się również poprzez Messengera, aby ustalać terminy spotkań, rozgrywek między szkołami i wyjaśniać wątpliwości związane z poszczególnymi zadaniami projektowymi.
Ostatnim etapem projektu było przeprowadzenia ewaluacji wśród uczniów i nauczycieli. Wszyscy zgodnie potwierdzili, że projekt spełnił zakładane cele, uczniowie poznali, wykorzystali i utrwalili słownictwo związane z tematyką świąt Bożego Narodzenia a zadania i gry sprawiły wszystkim wiele radości

ETWINING 11