PROJEKT eTWINNING „ŚWIĘTA DZIWNE I NIETYPOWE”

ze

LOGO święta dziwne i nietypowe
Święta dziwne i nietypowe. Etykieta reklamowa
Otrzymaliśmy odznakę jakości za projekt "Święta dziwne i nietypowe".
Otrzymaliśmy odznakę jakości za projekt „Święta dziwne i nietypowe”.

W bieżącym roku szkolnym 2020/2021 nasza placówka bierze udział w międzyszkolnym projekcie etwinning „Święta dziwne i nietypowe”. Projekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat. Dzieci będą poznawały nietypowe święta polskie i nie tylko. Podczas zajęć stwarzane będą dla dzieci sytuacje sprzyjające aktywizowaniu myślenia, rozwijania ich aktywności twórczej nie tylko językowej, ale również plastycznej. Założeniem niniejszego projektu jest rozwijanie u dzieci przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej. W treści wprowadzające różnorodną tematykę
i problemy współczesnego świata dotyczące ochrony środowiska, wplecione zostaną zajęcia
z zakresu każdej edukacji, połączone z funkcjonowaniem społecznym, kreatywnością czy edukacją językową. Na bieżąco będą pojawiały się relacje z naszych działań. Będzie istniała również możliwość kontaktu z innymi szkołami realizującymi ten projekt poprzez komunikatory internetowe.

Dzień hiszpański w ramach projektu "Święta dziwne i nietypowe"
Dzień hiszpański w ramach projektu „Święta dziwne i nietypowe”

Dzien herbaty w ramach projektu "Święta dziwne i nietypowe"
Dzien herbaty w ramach projektu „Święta dziwne i nietypowe”
Dzień kredki w ramach projektu "Święta dziwne i nietypowe"
Dzień kredki w ramach projektu „Święta dziwne i nietypowe”

Dzień drzewa w ramach projektu "Święta dziwne i nietypowe"
Dzień drzewa w ramach projektu „Święta dziwne i nietypowe”
Dzień postaci z bajek w ramach projektu "Święta dziwne i nietypowe"
Dzień postaci z bajek w ramach projektu „Święta dziwne i nietypowe”

Dzień kropki w ramach projektu "Święta dziwne i nietypowe"
Dzień kropki w ramach projektu „Święta dziwne i nietypowe”

„Święta dziwne i nietypowe”

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021 uczniowie realizowali w ramach innowacji  międzynarodowy projekt eTwinning „Święta dziwne i nietypowe”, w którym brali udział partnerzy z Polski, Turcji i Ukrainy. Dzieci  poznawały nietypowe święta polskie i nie tylko. Podczas zajęć stwarzane były dla dzieci sytuacje sprzyjające aktywizowaniu myślenia, rozwijania ich aktywności twórczej nie tylko językowej, ale również plastycznej. Założeniem  programu  było rozwijanie u dzieci  umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej. W treści wprowadzające różnorodną tematykę i problemy współczesnego świata dotyczące ochrony środowiska, wplatano zajęcia z zakresu każdej edukacji, łączono z funkcjonowaniem społecznym, kreatywnością czy edukacją językową. Celami projektu były:

  • rozwój spostrzegawczości, wyobraźni, kojarzenia i logicznego myślenia;
  • rozwój manualny oraz wzrokowo- ruchowy zwłaszcza motoryka mała;
  • kształtowanie umiejętności społecznych i kompetencji miękkich (współpraca w parach, w grupie);
  • trening pamięci;
  • odczuwanie radości i zadowolenia z pokonywania trudności;
  • nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
  • rozbudzanie inwencji twórczej i kreatywności

W ramach działań projektowych:

– poznawano partnerów;
– tworzono listę pomysłów – zadania do współpracy;
– zbierano materiały, które mogą być pomocne podczas świętowania;
– organizowano szkolne wydarzenia:

15 września Międzynarodowy Dzień Kropki – święto kreatywności, odwagi i zabawy.
10 października Światowy Dzień Drzewa
12 października Dzień Bezpiecznego Komputera
22 listopada Dzień Kredki

15 grudnia Dzień Herbaty
W każdym miesiącu wykonywano jedno wyzwanie do realizacji.
– przygotowano relacje;
– dzielono się wrażeniami;

Wspólnie stworzono tematyczne kolekcje wakeleta, prezentacje, książeczki.
W grudniu po zakończeniu zadań wnioskowano o Krajową Odznakę Jakości z tytułu uczestnictwa w projekcie. Po analizie wniosku szkoła otrzymała pierwszą Odznakę Jakości za projekt „Święta dziwne i nietypowe”. Krajowa Odznaka Jakości przyznawana jest przez Krajowe Biuro eTwinning tym nauczycielom, których praca w ramach projektu osiągnęła określony poziom. Celem przyznawania Krajowej Odznaki Jakości jest wyróżnienie nauczycieli i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. Dla nauczycieli jest to uznanie ich pracy, a dla szkoły – publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską. Od stycznia włączono się w kolejne międzynarodowe projekty eTwinning: „Święta nieTypowe” oraz „Natura to moja kultura”.